RECYKLING + EDUKACJA

 
REC EDU LOGO
 

W oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy przedsiębiorstwami recyklingu i placówkami

oświatowymi powiatu przeworskiego, którego jesteśmy sygnatariuszem, oraz przy wsparciu

lokalnej administracji ruszył projekt edukacji pro-ekologicznej naszych dzieci i młodzież.

Zapraszamy wszystkich, którym nieobojętny jest los środowiska naturalnego do współpracy

w ramach tego Projektu (ma on formułę otwartą) – będziemy wdzięczni za każdą propozycję

partnerstwa a o kolejnych sukcesach Projektu będziemy informować na bieżąco.

 
 
 

SOLIDNA FIRMA 2016

Miło nam poinformować, że GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o. brała udział w Programie Gospodarczo – Konsumenckim gdzie wraz z 128 firmami rywalizowała o uzyskanie certyfikatu Solidnej Firmy. Podczas rywalizacji wszystkie firmy zostały ocenione, a punkty zostały odpowiednio przyznane (w zależności od przyznanych punktów firma mogła zakwalifikować się bądź nie do kolejnego etapu). Ocenienie poddano m.in. terminowość rozliczeń z kontrahentami, urzędami czy pracownikami, posiadane certyfikaty jak i przestrzegane wymagania prawne w zakresie BHP i Ochrony Środowiska. Punktacji poddano także referencje wystawiane przez dostawców i odbiorców firmy. Firma GPR uzyskała łącznie 520 punktów stając się posiadaczem certyfikatu Solidnej Firmy 2016r.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się na XV Gali Finałowej Programu Gospodarczo – Konsumenckiego 20 lutego 2017r. w Warszawie. W imieniu firmy GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o. certyfikat Solidnej Firmy odebrał Prezes Firmy Pan Andrzej Kubik.

  

Certyfikat Solidna Firma dla GPR

Wiecej na stronie www.solidnafirma.pl

 

 

2021  GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z.o.o