Patronat nad klasą kształcącą w zawodzie Technik ochrony środowiska z innowacją recykling

Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu 20.01.2022 r. pomiędzy Zespołem Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, Wójtem Gminy Zarzecze, GPR Guma i Plastik Recycling oraz REPLAS Recycling Plastics zostało podpisane porozumienie o współpracy, na mocy którego Spółki GPR Guma i Plastik Recycling oraz REPLAS Recycling Plastics objęły patronat nad klasą kształcącą w zawodzie „Technik ochrony środowiska z innowacją recykling”.

Celem patronatu jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia poprzez wspólne inicjatywy. Obie Spółki zadeklarowały m.in. wspólne promowanie kształcenia w zawodzie „Technik ochrony środowiska z innowacją recykling” oraz współuczestnictwo w realizacji praktycznej nauki zawodu.

Ósmoklasiści, którzy wybiorą nowy kierunek będą mogli skorzystać z płatnych staży i praktyk, nowoczesnej bazy dydaktycznej, dofinansowania do warsztatów, konferencji oraz wyjazdów studyjnych. Na najlepszych uczniów czekają również stypendia.

Osobami koordynującymi realizację wspomnianego porozumienia zostali: ze strony GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o.- Pan Prezes Andrzej Kubik, ze strony REPLAS Recycling Plastics Sp. z o.o.- Dyrektor Zakładu Pan Daniel Żak, ze strony ZS im. Wincentego Witosa w Zarzeczu – Dyrektor Szkoły Pani Beata Klisz oraz Wójt Gminy Zarzecze- Pan Tomasz Bury.

  KlasaTechPatronat 2

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia:

GKS GPR Zarzecze

W dniu 02.12.2021r. pomiędzy Gminnym Klubem Sportowym w Zarzeczu a firmą GPR Guma i Plastik Recycling podpisana została umowa o współpracy, na mocy której Zarzecki klub od nowego roku nosić będzie w swej nazwie inicjały firmy, będącej największym pracodawcą w gminie. W zamian za to GPR realizując konsekwentnie swą politykę społecznej     odpowiedzialności biznesu (CSR) dofinansuje klubową pracę z młodzieżą szkolną i przedszkolną w ramach sekcji piłki ręcznej, piłki nożnej, gimnastyki sportowej, badmintona, kolarstwa oraz biegów przełajowych. Uroczystość podpisania umowy przez Prezesa Klubu Mariusza Surmiaka, Dyrektora GOSiR Łukasza Laskę oraz Prezesa GPR Andrzeja Kubika odbyła się na hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu w obecności Wójta Gminy Zarzecze oraz około setki dzieciaków trenujących w Klubie i ich rodziców. Obecny był również p. Zygmunt Szumilak – legenda piłki ręcznej w Zarzeczu – założyciel i wieloletni trener LKS Koliber Zarzecze – klubu wspieranego od lat przez firmę GPR, który od nowego roku wejdzie w skład GKS GPR Zarzecze.

 

GKS1

GKS2

 GKS3

 

 

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO są jednym z najważniejszych wydarzeń dla branży ochrony środowiska w Polsce. Skupiają przedstawicieli różnych branż z sektorów prywatnych jak i administracji publicznych. Poprzez debaty i konferencje przedstawiają planowane zmiany w dziedzinie ochrony środowiska, problemy i możliwe rozwiązania w poszczególnych sektorach gospodarczych.
Jednym z uczestników, a zarazem wystawców  Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO było wydawnictwo Abrys z wpisującą się w targi tematyką poświęconą  energetyce rozproszonej i nowoczesnemu recyklingowi. Wydawnictwo Abrys poprzez prelegentów zaprezentowało kilka istotnych tematów, a wśród nich jeden niezwykle istotny dla naszej firmy -  „Aktualna sytuacja branży recyklingu zużytych opon”. Stanowisko w tej kwestii zajął mgr inż. Andrzej Kubik  - Prezes Firmy GPR Guma i Plastik Recycling. Pan Andrzej Kubik poruszył kwestie przetwarzania opon skupiając się na prawidłowej hierarchii postępowania z odpadem. Porównał recykling mechaniczny z odzyskiem energetycznych podkreślając straty zarówno dla środowiska jak i branży wykorzystującej granulaty gumowe w produkcji do których prowadzi odzysk poprzez spalanie. Swoją prezentację zakończył poprzez pokazanie uzyskanych wartości dla śladu węglowego (Analiza LCA) wykonana przez FORCE Technology Brøndby - Dania  gdzie ślad węglowy dla recyklingu mechanicznego  wynosił od – 838 do – 972 kg CO2 eq. zaś odzysku energetycznego  ok. – 197 kg CO2 eq.
 
 

„Produkt w Obiegu” – Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO 2021

Niezmiernie miło nam poinformować, że nasz produkt kółko do kontenerów na odpady brało udział w  V edycji konkursu „Produkt w Obiegu” i zakwalifikowało się do II etapu. Konkurs został zorganizowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a jego cele to promowanie oraz upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu.Nasz produkt - kółeczko na odpady idealnie wkomponowało się w ideę  gospodarki o obiegu zamkniętym.Wystawę z naszym kółeczkiem do kontenerów na odpady  mogliśmy oglądać na Międzynarodowych Targach  Ochrony Środowiska POLECO 2021, galeria zdjęć poniżej.
 
 
targi 1
 
 
targi 2
 
targi 3
 
targi 4
 
 
 
 

Certyfikat ISO

W dniach 6 - 10 kwietnia 2021r. w firmie GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o. miał miejsce audyt ISO przeprowadzony przez Brytyjsko-Polski Instytut Certyfikacji i Szkoleń. Audyt dotyczył zakładu produkcyjnego w Rożniatowie (Rożniatów 4) oraz Zarzeczu (ul. Św. Jana Pawła II 18), opierał się na wymogach norm ISO 14001: 2015 oraz 9001: 2015.  

Podczas audytu sprawdzono zgodność funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem w  GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z międzynarodowymi i krajowymi przepisami prawa jak i sposób funkcjonowania firmy w otoczeniu. Na audycie nie odnotowano żadnej niezgodności co pozwoliło na uzyskanie pozytywnej rekomendacji akredytowanej jednostki BPIC, tym samym firma GPR uzyskała certyfikat ISO 14001:2015 Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz certyfikat ISO 9001:2015 Systemu  Zarządzania Jakością.

 

Cert ISO PL EN

 

2023  GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z.o.o