KLASTER GOSPODARKI CYRKULARNEJ I RECYKLINGU

Informujemy, że  14.06.2024r. Rada Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, do której członkostwa należy Spółka GPR Guma i Plastik Recycling zmieniła nazwę na Klaster Gospodarki Cyrkularnej i Recyklingu.
 
 
Klaster poziom kolor
2024  GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z.o.o