IV Przegląd piosenki turystycznej i harcerskiej.

har2

W zabytkowym Pałacu Dzieduszyckich  w Zarzeczu 04.06.2013r. odbył się po raz czwarty przegląd piosenki turystycznej i harcerskiej ,, Cicho potok gada…” Przegląd został zorganizowany przez wspieraną przez nas 5 Drużynę Starszoharcerską ”Żywioły” oraz  Drużynę Harcerską „Iskry”.

Czytaj więcej: IV Przegląd piosenki turystycznej i harcerskiej.

Zajęcia z przedsiębiorczości.

20 lutego  odbyły się w naszej firmie zajęcia z przedsiębiorczości  dla uczniów klas gimnazjalnych Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im.  Św.  Brata Alberta w Żurawiczkach, które stanowiły element programu „Na własne konto”. Zajęcia   finansował Europejski Fundusz  Rozwoju Wsi Polskiej oraz Narodowy Bank Polski.  

Czytaj więcej: Zajęcia z przedsiębiorczości.

Turniej Piłki Ręcznej – SPONSORUJEMY ZWYCIĘZCÓW !

18 Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej – SPONSORUJEMY ZWYCIĘZCÓW !

Dni 7, 8 i 9 grudzień 2012r. stały w Gminie Zarzecze pod znakiem  Międzynarodowego Mikołajkowego Turnieju Piłki Ręcznej, odbywającego się już po raz 18 w Zarzeczu i Sieniawie.  Początki turnieju sięgają roku 1995, gdy po raz pierwszy został zorganizowany przez dyrektora ZSR Pana Ryszarda  Zarychta oraz nauczyciela WF z tejże szkoły pana Zygmunta Szumilaka, który do dnia dzisiejszego dokłada wszelkich starań by tradycja ta była kontynuowana, co roku skupiając drużyny nie tylko z Polski ale również z zagranicy w tym Ukrainy, Mołdawii i Słowacji. Czytaj więcej: Turniej Piłki Ręcznej – SPONSORUJEMY ZWYCIĘZCÓW !

Wspólnie z harcerzami zbieramy odpady

   W dniu 1.10.2012 r. zawarto porozumienie z 5 drużyną Starszo-Harcerską „ Żywioły” w Zarzeczu dotyczące wspólnej organizacji akcji środowiskowej „Segreguj Odpady” polegającej na wspólnej, selektywnej zbiórce odpadów z tworzyw sztucznych. Ma ona na celu przygotowanie lokalnej społeczności do zmian w systemie utylizacji odpadów z gospodarstw domowych  od połowy roku 2013 (zmiany przepisów w zakresie przejęcia niektórych obowiązków przez gminę) i wynikającej z nich konieczności segregacji odpadów z wyodrębnieniem surowców wtórnych.

Zakonczenie Lata i Święto Ziemniaka

Zakończenie Lata i Święto Ziemniaka to impreza kulturalna sponsorowana przez firmę GPR w ramach jednolitej polityki środowiskowej - została ona zorganizowana już po raz drugi przez Stowarzyszenie Miłośników Cieszacina Małego pod patronem Wójta Gminy Pawłosiów odbyła się 23 września 2012r w Cieszacinie Małym w Remizo-Świetlicy.
 Inicjatorem całego przedsięwzięcia był Prezes Stowarzyszenia – p. Karol Górecki, który oficjalnie otworzył święto witając zaproszonych gości m.in. ...
 
2023  GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z.o.o