Patronat nad klasą kształcącą w zawodzie Technik ochrony środowiska z innowacją recykling

Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu 20.01.2022 r. pomiędzy Zespołem Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, Wójtem Gminy Zarzecze, GPR Guma i Plastik Recycling oraz REPLAS Recycling Plastics zostało podpisane porozumienie o współpracy, na mocy którego Spółki GPR Guma i Plastik Recycling oraz REPLAS Recycling Plastics objęły patronat nad klasą kształcącą w zawodzie „Technik ochrony środowiska z innowacją recykling”.

Celem patronatu jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia poprzez wspólne inicjatywy. Obie Spółki zadeklarowały m.in. wspólne promowanie kształcenia w zawodzie „Technik ochrony środowiska z innowacją recykling” oraz współuczestnictwo w realizacji praktycznej nauki zawodu.

Ósmoklasiści, którzy wybiorą nowy kierunek będą mogli skorzystać z płatnych staży i praktyk, nowoczesnej bazy dydaktycznej, dofinansowania do warsztatów, konferencji oraz wyjazdów studyjnych. Na najlepszych uczniów czekają również stypendia.

Osobami koordynującymi realizację wspomnianego porozumienia zostali: ze strony GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o.- Pan Prezes Andrzej Kubik, ze strony REPLAS Recycling Plastics Sp. z o.o.- Dyrektor Zakładu Pan Daniel Żak, ze strony ZS im. Wincentego Witosa w Zarzeczu – Dyrektor Szkoły Pani Beata Klisz oraz Wójt Gminy Zarzecze- Pan Tomasz Bury.

  KlasaTechPatronat 2

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia:

 
 
KlasaTechPatronat 1
 
 
KlasaTechPatronat 3
 
KlasaTechPatronat 4
 
KlasaTechPatronat 5
 
 
KlasaTechPatronat 6
 
KlasaTechPatronat 7
 
 
 
 
2024  GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z.o.o