Modernizacja parku maszynowego GPR - wtryskarka WELLISH 280 U

a20130724 160401Zgodnie z przyjętą polityką Zintegrowanego  Systemu Zarządzania  Jakością i Środowiskiem  firma GPR zobowiązała się do  produkcji wyrobu o powtarzalnej jakości  przy  jak najmniejszym wykorzystaniu materiałów, energii i pracy ludzkiej w trosce o stan środowiska naturalnego.

 Działając zgodnie z wymogami  ISO i polityką środowiskową w lipcu 2013 roku rozpoczęliśmy modernizację parku maszynowego dokonując wymiany pierwszej wtryskarki do tworzyw sztucznych, konstrukcji pamietającej jeszcze czasy sprzed zmian ustrojowych. Nowa wtryskarka marki WELLISH  280U  wykorzystuje technikę serwomotorów oraz form gorąco-kanałowych a tym samym pracując z  2-krotnie większą wydajnością zużywając jednocześnie 2-krotnie mniej energii elektrycznej. Ponadto znacznie obniżony został poziom hałasu emitowanego do środowiska.              

b20130726 142033

 

a20130724 160401

2024  GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z.o.o