Zajęcia z przedsiębiorczości.

20 lutego  odbyły się w naszej firmie zajęcia z przedsiębiorczości  dla uczniów klas gimnazjalnych Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im.  Św.  Brata Alberta w Żurawiczkach, które stanowiły element programu „Na własne konto”. Zajęcia   finansował Europejski Fundusz  Rozwoju Wsi Polskiej oraz Narodowy Bank Polski.  

 

W ramach zajęć młodzież gimnazjalna pod opieką dwóch opiekunów (nauczyciela i studenta) poznawała narzędzia ekonomiczne umożliwiające lepszy start w dorosłe życie. Poza lekcjami prowadzonymi przez opiekunów uczniowie odbywali, krótkie warsztaty w przedsiębiorstwie. Na prośbę Pana Piotra Kuca warsztaty miały miejsce w naszej firmie, a w rolę nauczyciela wcielił się Prezes Zarządu GPR Andrzej Kubik. Prezes zapoznał uczniów z specyfiką zakładu oprowadzając zainteresowanych po halach produkcyjnych oraz laboratoriach pokazując produkcję wyrobów czy metody ich  pomiarów. Po zapoznaniu uczniów z produkcją Prezes przeprowadził, również zajęcia z ogólnej wiedzy ekonomicznej, oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie tą tematyka zadawali wiele pytań dotyczących przede wszystkich „pięcia” się po szczeblach kariery, chcieli się dowiedzieć m.in. co trzeba zrobić, by zostać Prezesem, czy zarzadzanie firmą jest kłopotliwe,  a także na jaka pomoc można liczyć od Państwa przy zakładaniu własnego przedsiębiorstwa.

 

 

 

 

 

Po wyczerpujących odpowiedziach, a także wielu cennych radach udzielonych „młodym przedsiębiorcą” został przeprowadzony krótki konkurs dotyczący wiedzy o naszej firmie nagrodzony symbolicznymi nagrodami.


 

2024  GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z.o.o