RECYKLING + EDUKACJA

 
REC EDU LOGO
 

W oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy przedsiębiorstwami recyklingu i placówkami

oświatowymi powiatu przeworskiego, którego jesteśmy sygnatariuszem, oraz przy wsparciu

lokalnej administracji ruszył projekt edukacji pro-ekologicznej naszych dzieci i młodzież.

Zapraszamy wszystkich, którym nieobojętny jest los środowiska naturalnego do współpracy

w ramach tego Projektu (ma on formułę otwartą) – będziemy wdzięczni za każdą propozycję

partnerstwa a o kolejnych sukcesach Projektu będziemy informować na bieżąco.

 
 
 
2024  GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z.o.o