REC EDU LOGO                                                                                                                                                 

     PROJEKT

„RECYKLING + EDUKACJA”


GENEZA PROJEKTU

Zdając sobie sprawę z wyzwań w zakresie ochrony dziedzictwa naturalnego oraz roli jaką w realizacji wizji zrównoważonego wykorzystania zasobów Ziemi przez obecne i przyszłe pokolenia spełniać będzie gruntowna edukacja pro-ekologiczna a jednocześnie będąc świadomym społecznej odpowiedzialności biznesu oraz potencjału wiedzy i doświadczenia zgromadzonego na przestrzeni wielu lat przez rodzime firmy w zakresie recyklingu uruchomiliśmy w porozumieniu z placówkami oświatowymi z naszego terenu oraz administracją lokalną projekt „RECYKLING + EDUKACJA”.

Ideą projektu jest połączenie wysiłków różnych podmiotów (przedsiębiorstw, szkół, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, administracji państwowej i samorządowej oraz osób fizycznych) w procesie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego (ekologia) i ponownego wykorzystania materiałów (recykling) ze szczególnym akcentem na tworzywa sztuczne i gumę (plasto- i elastomery). Projekt ma formułę otwartą i na każdym etapie mogą do niego przystępować kolejne podmioty wnosząc swój merytoryczny czy też organizacyjny wkład w przygotowanie i realizację procesu edukacyjnego w zakresie objętym projektem.

 

SYGNATARIUSZE i PARTNERZY

W dniu 14.11.2019r. podpisane zostało Porozumienie, którego Sygnatariuszami zostali:

 • GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o. w Zarzeczu – p. Andrzej Kubik (Prezes Zarządu)
 • REPLAS Recycling Plastics Sp. z o.o. w Rożniatowie – p. Georg Bröker (Prezes Zarządu)
 • Urząd Gminy Zarzecze – p. Tomasz Bury (Wójt Gminy Zarzecze)
 • Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu – p. Bogusław Bąk (Dyrektor)
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu – p. Krzysztof Majkowski (Dyrektor)

W międzyczasie partnerstwo w ramach Projektu zadeklarowali:

 • Fundacja Plastics Europe Polska – pn. Edyta Wielgus-Barry (Koordynator d/s Edukacji)
 • Wydawnictwo PLAST NEWS – pn. Magdalena Michalska (Redaktor Naczelny)

 

CELE PROJEKTU

Celem strategicznym projektu jest podnoszenie wśród dzieci i młodzieży poziomu wiedzy o procesach recyklingu oraz ich znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju społecznego, ochrony naturalnych zasobów Ziemi i realizacji celów gospodarki o obiegu zamkniętym. Dodatkowo projekt ma obudzić wrażliwość młodych ludzi wobec zagadnień praktycznej ochrony środowiska oraz zmotywować do konkretnych działań pro-ekologicznych.

Realizując cel strategiczny projektu zdefiniowano dotychczas następujące cele doraźne:

 • przygotowanie i przeprowadzenie cyklu spotkań młodzieży z branżą recyklingu przybliżających zagadnienia postępowania z odpadami (identyfikacja, sortowanie, przetwarzanie) na bazie firm Sygnatariuszy Porozumienia oraz pozyskanych dla projektu partnerów
 • przygotowanie programu i wprowadzenie profilowania na kierunku „ekologia-recykling” klas(y) w szkołach Sygnatariuszy Porozumienia w kolejnym roku szkolnym
 • opracowanie programu praktyk wakacyjnych i staży zawodowych dla uczniów klas profilowych oraz systemu zatrudniania absolwentów szkół Sygnatariuszy Porozumienia
 • pozyskanie dla projektu wsparcia (patronat, pomoc merytoryczna i materialna) ze strony instytucji rządowych, samorządowych i organizacji NGO (stowarzyszenia, fundacje)

ZARZECZE – listopad 2019r.

 

2023  GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z.o.o