Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO są jednym z najważniejszych wydarzeń dla branży ochrony środowiska w Polsce. Skupiają przedstawicieli różnych branż z sektorów prywatnych jak i administracji publicznych. Poprzez debaty i konferencje przedstawiają planowane zmiany w dziedzinie ochrony środowiska, problemy i możliwe rozwiązania w poszczególnych sektorach gospodarczych.
Jednym z uczestników, a zarazem wystawców  Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO było wydawnictwo Abrys z wpisującą się w targi tematyką poświęconą  energetyce rozproszonej i nowoczesnemu recyklingowi. Wydawnictwo Abrys poprzez prelegentów zaprezentowało kilka istotnych tematów, a wśród nich jeden niezwykle istotny dla naszej firmy -  „Aktualna sytuacja branży recyklingu zużytych opon”. Stanowisko w tej kwestii zajął mgr inż. Andrzej Kubik  - Prezes Firmy GPR Guma i Plastik Recycling. Pan Andrzej Kubik poruszył kwestie przetwarzania opon skupiając się na prawidłowej hierarchii postępowania z odpadem. Porównał recykling mechaniczny z odzyskiem energetycznych podkreślając straty zarówno dla środowiska jak i branży wykorzystującej granulaty gumowe w produkcji do których prowadzi odzysk poprzez spalanie. Swoją prezentację zakończył poprzez pokazanie uzyskanych wartości dla śladu węglowego (Analiza LCA) wykonana przez FORCE Technology Brøndby - Dania  gdzie ślad węglowy dla recyklingu mechanicznego  wynosił od – 838 do – 972 kg CO2 eq. zaś odzysku energetycznego  ok. – 197 kg CO2 eq.
 
 
2024  GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z.o.o