Certyfikat ISO

W dniach 6 - 10 kwietnia 2021r. w firmie GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o. miał miejsce audyt ISO przeprowadzony przez Brytyjsko-Polski Instytut Certyfikacji i Szkoleń. Audyt dotyczył zakładu produkcyjnego w Rożniatowie (Rożniatów 4) oraz Zarzeczu (ul. Św. Jana Pawła II 18), opierał się na wymogach norm ISO 14001: 2015 oraz 9001: 2015.  

Podczas audytu sprawdzono zgodność funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem w  GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z międzynarodowymi i krajowymi przepisami prawa jak i sposób funkcjonowania firmy w otoczeniu. Na audycie nie odnotowano żadnej niezgodności co pozwoliło na uzyskanie pozytywnej rekomendacji akredytowanej jednostki BPIC, tym samym firma GPR uzyskała certyfikat ISO 14001:2015 Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz certyfikat ISO 9001:2015 Systemu  Zarządzania Jakością.

 

Cert ISO PL EN

 

2024  GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z.o.o