PROJEKT "GPR - KUŹNIA TALENTÓW"

ISO 9001 / 14001

Brytyjsko-Polski Instytut Certyfikacji i Szkoleń pod przewodnictwem dr Krystyny Stephens w dniach 7 i 8 lutego  przeprowadził w naszej firmie audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg. ISO 9001 oraz 14001.

 

            Audytorzy BPIC sprawdzili  zgodność funkcjonowania systemu w naszej firmie z  międzynarodowymi i krajowymi normami zarówno w dokumentacji prowadzonej w przedsiębiorstwie  jak i jej  przestrzeganiu przy  produkcji wyrobu. Zostały skontrolowane m.in. działy takie jak  zaopatrzenie, kadry, bhp, magazyn, laboratorium  oraz dział ochrony środowiska. Po przeprowadzeniu kontroli przez grupę audytorów nie zostały zauważone niezgodności, które mogłyby spowodować utratę przyznanego nam certyfikatu.

2017  GPR Guma i Plastik Recykling Sp. z.o.o